Sprængstofhund

Alle vores hunde er certificerede og særligt trænet for at sikre en højstandard af sikkerhed og stor pålidelighed.

Hos Odin Security er vores sprængstofshunde den mest eftertragtede sikkerhedsløsning når der er brug for et effektivt redskab til at opspore og identificere lugten af sprængstoffer.

Om det gælder, kontormiljø, til events, skoler, bosteder, transportmidler, lufthavne, havnesikring, lagerhaller etc. Vores sprængstofhunde kan let afsøge større områder og identificere den specifikke lugt af sprængstoffer, – selv når de er gemt på svært tilgængelige områder eller blandet med andre lugte.

Vi lader vores hunde snuse rundt på de forskellige områder efter lugten af sprængstoffer, og de opfanger et duftspor, markerer de ved at sætte sig eller gø. Dette signal indikerer, at der er noget mistænkelig i området som skal undersøges nærmere.

I kombination med servicevagter forøges indsatsværdien og dækningsgraden, og med et kvalificeret personale on site er der gode forudsætninger for at tage eventuelle situationer i opløbet.

Både enkeltstående og helhedsorienteret indsatser dokumenteres med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes omfang og løsning.

“Vidste du at bombehund kan trænes op til at lugte over 19.000 slags sprængstoffer?”

Download vores fulde produktkatalog