Samaritordning og Ambulanceservice

Alle vores samaritter er certificeret i førstehjælp, de har baggrund i medicin og sygetransport og er videreuddannet inden for eventsikkerhed og præhospital indsats. Som et godt supplement fungerer vores ambulanceservice efter gældende lovgivning.

Hos Odin Security er vores ambulanceservice den mest foretrukne sikkerhedsløsning når der er brug for en hurtig og kompetent førstehjælp til tilskadekomne on site.

Med vores ambulanceservice placeret på jeres lokation sørges der for en kort responstid på transporten af tilskadekomne. Det giver et effektivt redskab til at handle hurtigt når det allermest gælder. Som en helhedsløsning inkluderer vi vores samarit for at forøge indsatsværdien og dækningsgraden. I kombination med et højtkvalificeret personale on site er der de bedste forudsætninger for at tage eventuelle situationer i opløbet. Både som enkeltstående eller som helhedsorienteret indsats dokumenteres der med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes

“Vidste du at Odin Samarit er uddannet til at kontakte relevante sundhedsfaglige myndigheder for at sikre hurtig behandling af tilskadekomne?”

Download vores fulde produktkatalog