Samarit og Rusmiddelspecialist

Alle vores samaritter er certificerede i førstehjælp, de har uddannelsesbaggrund i medicin, er videreuddannet inden for rusmiddelkultur, og så er de oplært i forebyggelse og bekæmpelse af rusmidler. I Odin Security ved vi at et specialiseret mandskab sikrer en høj standard og pålidelighed.

Hos Odin Security er vores samarit (vores rusmiddel specialist), den mest foretrukne sikkerhedsløsning når der er brug for et effektivt redskab til at håndtere udfordringer med ”indtag” af rusmidler.

Vores samarit foretager undersøgelser ved hjælp af kvalitative samtaler og vurderinger på adfærd, og med tests og observation screenes områder, der sættes i forbindelse med indtag. Ved overdosis af rusmidler sikrer vores samarit, at der kan udføres præhospital indsats på stedet inden ambulancens ankomst.

I et eventuelt samarbejde med vores rusmiddelvagter forøges indsatsværdien og der gives et bedre indblik i adfærd og mistænkelige aktiviteter såsom ”handel”. I visse tilfælde anbefaler Odin Security en helhedsløsning, som også inkluderer en indsats med vores rusmiddelhund.

Hvis der fx er tale om ”besiddelse” eller ”indsmugling”, har vores hunde en effektiv indsats og signalværdi, de er gode til at opspore og identificere lugten af rusmidler, og så afskrækker de fra at medbringe, bruge, og gemme rusmidler.

Både enkeltstående og helhedsorienteret indsatser dokumenteres med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes omfang og løsning.

“Vidste du at Odin samarit og rusmiddelsspecialist kan hjælpe jer med at få indblik i stoffers udseende, virkningsmåde, symptomer, risici og overdoseringssymptomer?”

Download vores fulde produktkatalog