Rusmiddelvagter

Alle vores rusmiddelvagter er certificerede i førstehjælp. De er videreuddannet inden for rusmiddelkultur, og så er de oplært i forebyggelse og bekæmpelse af rusmidler alt sammen for at sikre en høj standard og pålidelighed.

Hos Odin Security er vores rusmiddelvagter den mest foretrukne sikkerhedsløsning når der er brug for et effektivt redskab til at håndtere udfordringer med ”rusmiddelspåvirket adfærd”, eller ”handel”. Vores rusmiddelvagter er speciel uddannet til, at overvåge og rapportere eller gribe ind ved mistænkelig adfærd og aktivitet, der kan være forbundet med rusmiddelhandel eller indtag. Og så håndterer de altid potentielle konfliktsituationer med forståelse og omsorg.

I et eventuelt samarbejde med vores samarit gives et bedre indblik i adfærd og områder der kan sættes i forbindelse med ”indtag”, og ved overdosis af rusmidler sikrer vores samarit, at der kan udføres præhospital indsats på stedet inden ambulancens ankomst. I visse tilfælde anbefaler Odin Security en helhedsløsning, som også inkluderer indsats med rusmiddelhund, hvis der fx er tale om ”besiddelse” eller ”indsmugling”. Vores hunde har en effektiv indsats -og signalværdi, de er gode til at opspore og identificere lugten af rusmidler, og så afskrækker de fra at medbringe, bruge, og gemme rusmidler..

Både enkeltstående og helhedsorienteret indsatser dokumenteres med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes omfang og løsning.

Vidste du at vores rusmiddelvagter også er gode til relationsdannelse og præventive samtaler?

Download vores fulde produktkatalog