Rusmiddelhund

Alle vores hunde er certificerede og særligt trænet for at sikre en høj standard og pålidelighed når det kommer til at opspore og identificere lugten af rusmidler.

Hos Odin Security er vores rusmiddelhunde den mest foretrukne sikkerhedsløsning når der er brug for et effektivt redskab til at håndtere udfordringer med ”besiddelse” eller ”indsmugling”.

Blot rygtet om brug af en rusmiddelhund kan have en præventiv effekt og afskrække folk fra at medbringe, bruge eller gemme rusmidler.

Om det gælder, kontormiljø, til events, skoler, bosteder, transportmidler, lufthavne, havne- sikring, lagerhaller etc. Vores rusmiddelhunde kan let afsøge og identificere den specifikke lugt af rusmidler, selv når de er gemt på svært tilgængelige steder eller blandet med andre lugte.

Vi lader vores hunde snuse rundt på de forskellige områder efter lugten af rusmidler, og når de opfanger et duftspor, markerer de det ved at sætte sig eller gø. Dette signal indikerer, at der er noget mistænkeligt i området, som skal undersøges nærmere.

I et eventuelt samarbejde med vores rusmiddelvagter eller samarit forøges indsatsværdien og dækningsomfanget, og der gives et bedre indblik i adfærd og mistænkelige aktiviteter såsom ”handel” og ”indtag”. I visse tilfælde anbefaler Odin Security en helhedsløsning, som inkluderer både rusmiddelhund, samarit og rusmiddelvagter.

Både enkeltstående og helhedsorienteret indsatser dokumenteres med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes omfang og løsning.

“Vidste du at det tager op til et år at uddanne en rusmiddelhund og herefter skal den årlig bestå en mønstring?”

Download vores fulde produktkatalog