ISPS-Vagter og Havnesikring

Vi leverer kun kvalificerede og uddannede ISPS-vagter til at være ansvarlige for sikkerheden Vores vagtfunktion er nøje tilpasset de internationale sikkerhedsstandarder for havesikkerhed, Dermed sikre vi at samarbejdet har en positiv indvirkning på den globale standard for havnesikkerhed.

Hos Odin Security er vores ISPS-vagter den mest foretrukne løsning når der er brug for et effektivt redskab til at sikre at ISPS-koden bliver håndhævet.

Vi er specialiseret i havnesikkerhed, stor erfaring med at implementere en standard for ISPS. Vi hjælper derfor gerne med etablering af effektive aktivitetsregistreringer, trafikovervågninger, adgangskontroller, og identifikationssystemer. Vi udfører også helhedsrisikovurderinger for at identificere og håndtere potentielle trusler mod havne- sikkerheden, og afhængig af den specifikke risikovurdering følger vi også ISPS-kodens 3 sikkerhedsniveauer for at sikre at sikkerheden kontinuerligt opretholdes og forbedres.

Som jeres foretrukne sikkerhedsleverandør er vi dedikeret til at skabe sikkerhed inden for havneområder og forhindre enhver form for trussel mod den maritime transport. I kombination med vores sprængstofhunde forøges indsatsværdien og dæknings- graden, og blot rygtet om brug af sprængstofhund kan have en præventiv effekt og afskrække folk fra at medbringe, eller gemme sprængstoffer.

Både enkeltstående og helhedsorienteret indsatser dokumenteres med et udførligt rapportarbejde for at give et retvisende billede af udfordringernes omfang og løsning.

“Vidste du at Odin Security har to uddannede PFSO ansat til at rådgive og uddanne vores ISPS-vagter?”

Download vores fulde produktkatalog