Adgangskontrol

Vi foretager adgangskontrol til de områder en kunde måtte ønske dækket, herunder koncerter, events, byggepladser, erhvervsområder, udstillinger, virksomheder mm.

Bombehunde

Vi løser alle opgaver med certificerede bombehunde i forbindelse med f.eks. sikkerhedsafsøgning af hoteller, konferencelokaler og højriciko arrangementer.

Butiksdetektiv

Som butikskontrollanter kan vi være med til at sikre værdier for virksomheden, herunder diskret at kontrollere at kunder betaler for deres varer, og være med til at minimere varesvind pga. tyveri. Vi har stor erfaring i samarbejdet med politiet i forbindelse med tyverisager.

Byggepladsvagt/Områdevagt

På byggepladser og lign. områder kan vi være med til at sikre værdier og udføre adgangskontrol, uanset tidspunkt på dagen. I tæt samarbejde med kunden aftales hvilke parametre der skal dækkes. Ligeledes afdækkes der hvilke behov der er i forhold til at opgaven løses på den mest optimale måde.

Dørmand

Søger I adgangskontrol og sikkerhedsvagter til jeres diskotek, spillested eller musikarrangement, så er vi leveringsdygtige. Dette enten på permanent eller midlertidig basis.

Event Security

Til koncerter, events og lignende kan vi levere den komplette løsning i forhold til sikkerheden, eller indgå som erfarne og professionelle eventvagter i samarbejde med eventafvikleren.

Fastvagt

Til fastvagtopgaver kan vi sikre kundens ejendom i et fast aftalt tidsrum med fleksibilitet i forhold til opgaven. Løsningen skræddersys efter de enkelte opgaver, og i tæt samarbejde med kunden.

Gymnasievagt

Vi har stor erfaring i at stå for sikkerheden i forbindelse med gymnasiefester. Vi sørger både for adgangskontrol og sikkerhed under festen. Ønskes der brug af narkohund kan dette også tilbydes.

Institutionsvagt

Vi tilbyder vagtløsninger i forhold til psykiatriskeinstitutioner og specialpædagogiske opholdssteder. Den pædagogisk indsigt, som vore dygtige og erfarne medarbejdere kan trække på, medvirker til at alle situationer bliver søgt løst på den optimale måde i forhold til borgeren og de støttepersoner, der måtte være omgivet denne.

ISPS-vagt/Havnesikring

Som ISPS-vagter har vi stor erfaring i at sikre korrekt adgang til havneområder, herunder sikring af vareleverancer, anløb af krydstogtskibe/vindmølleskibe og mm.

Ledsaget vagt

Er der brug for en eller flere vagter til ledsagelse i forbindelse med retsmøder, stalkere mm. kan vi stille med dygtige og kompetente vagter, der kan skabe den fornødne tryghed og sikkerhed.

Narkohunde

Stoffer er desværre blevet en del af hverdagen. Vi kan tilbyde at gæster o. lign. bliver kontrolleret af en certificeret narkohund, herunder også beklædning og bagage.

Privat efterforskning (PI)

Odin Security løser også opgaver med privat efterforskning af personer i forbindelse med f.eks. sygefravær, forsikringssager m.v.

Receptionsvagt

Er der brug for en permanent eller midlertidig receptionsvagt, kan vi tilbyde dygtige og erfarne vagter, der arbejder ud fra de højeste standarder. Vi har et indgående kendskab til arbejdet som receptionsvagt, og sørger for at gæster og ansatte føler sig velkomne og løser de serviceopgaver, der måtte være.

Servicevagt

En servicevagt sikrer at butikker og butikscentre oplever mindre svind, hærværk og tyverier. Ansatte og kunder føler sig mere sikre og trygge ved den synlige tilstedeværelse af en servicevagt.

Sikkerhedsvagt

En sikkerhedsvagt sørger for at sikkerheden altid er i fokus, når vagten varetager sikringen af virksomheder, institutioner, områder, begivenheder mm. I tæt samarbejde med kunden aftales, hvad der skal være fokus på, og hvilke parametre der skal inddrages i opgaveløsningen.

Udgangskontrol

En udgangskontrol kan være med til at minimere svindet fra virksomheder og forretninger, enten som en permanent løsning eller som en enkeltstående kontrol. Vi har stor erfaring med løsningen af denne form for kontrol. Den udføres altid diskret, professionelt og efter forudgående aftale med kunden.